DuuDoxeek82MOCmc98xdi89lHUhYNPeEcNhBHoUk
Bookmark

TERMUDAH! Belajar Angka Dalam Bahasa Arab 1-100

Salah satu bahasa yang sering dipelajari oleh masyarakat Indonesia adalah Bahasa Arab. Karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama muslim sedangkan Al-Quran dan Al-Hadis berbahasa Arab maka masyarakat Indonesia cenderung sudah mengenal Bahasa Arab walaupun belum fasih. Salah satu materi belajar bahasa Arab yaitu mengenal angka Arab 1 – 100.

Dalam Bahasa Arab, angka memiliki beberapa fungsi utama di antaranya adalah sebagai berikut:

  1. Sebagai alat yang dapat melancarkan komunikasi
  2. Sebagai alat yang dapat mengekspresikan diri
  3. Sebagai alat yag dapat beradaptasi pada lingkungan sosial
  4. Sebagai alat yang bisa mengontrol lingkungan sosial

Belajar Angka Dalam Bahasa Arab 1-100

Berikut adalah contoh angka 1 – 100 dalam Bahasa Arab yang dikutip dari buku Pintar Berbahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Hendri Kusuma Wahyudi) (2021: 101)

1 Satu                                = وَاحِدٌ         =  waahidun

2 Dua                                 = اِثْنَانِ         =  itsnaani

3 Tiga                                     = ثَلَاثَةٌ         =  tsalaatsatun

4 Empat                                  = أَرْبَعَةٌ =  arba’atun

5 Lima                                    = خَمْسَةٌ =  khamsatun

6 Enam                                   = سِتَّةٌ =  sittatun

7 Tujuh                                   = سَبْعَةٌ =  sab’atun

8 Delapan                               = ثَمَانِيَةٌ =  tsamaaniyatun

9 Sembilan                             = تِسْعَةٌ =  tis’atun

10 Sepuluh                                = عَشْرَةٌ =  ‘asyratun

11 Sebelas                                = أَحَدَ عَشَرَ =  ahada ‘asyara

12 Dua Belas                            = اِثْنَا عَشَرَ =  itsnaa ‘asyara

13 Tiga Belas                           = ثَلَاثَةَ عَشَرَ =  tsalaatsata ‘asyara

14 Empat Belas                        = أَرْبَعَةَ عَشَرَ =  ‘arba’ata ‘asyara

15 Lima Belas                          = خَمْسَةَ عَشَرَ =  khamsata ‘asyara

16 Enam Belas                         = سِتَّةَ عَشَرَ =  sittata ‘asyara

17 Tujuh Belas                         = سَبْعَةَ عَشَرَ =  sab’ata ‘asyara

18 Delapan Belas                     = ثَمَانِيَةَ عَشَرَ =  tsamaaniyata ‘asyara

19 Sembilan Belas                   = تِسْعَةَ عَشَرَ =  tis’ata ‘asyara

20 Dua Puluh                            = عِشْرُوْنَ =  ‘isyruuna

21 Dua Puluh Satu                    = وَاحِدٌ وَعِشْرُوْنَ =  waahidun wa ‘iysruuna

22 Dua Puluh Dua                     = اِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ =  itsnaani wa ‘iysruuna

23 Dua Puluh Tiga                    = ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُوْنَ =  tsalaatsatun wa ‘iysruuna

24 Dua Puluh Empat                 = أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ =  arba’atun wa ‘iysruuna

25 Dua Puluh Lima                   = خَمْسَةٌ وَعِشْرُوْنَ =  khamsatun wa ‘iysruuna

26 Dua Puluh Enam                  = سِتَّةٌ وَعِشْرُوْنَ =  sittatun wa ‘iysruuna

27 Dua Puluh Tujuh                  = سَبْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ =  sab’atun wa ‘iysruuna

28 Dua Puluh Delapan              = ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُوْنَ =  tsamaaniyatun wa ‘iysruuna

29 Dua Puluh Sembilan            = تِسْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ =  tis’atun wa ‘iysruuna

30 Tiga Puluh                           = ثَلَاثُوْنَ =  tsalaatsuuna

31 Tiga Puluh Satu                   = وَاحِدٌ وَثَلَاثُوْنَ =  waahidun wa tsalaatsuuna

32 Tiga Puluh Dua                    = اِثْنَانِ وَثَلَاثُوْنَ =  itsnaani wa tsalaatsuuna

33 Tiga Puluh Tiga                   = ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُوْنَ =  tsalaatsatun wa tsalaatsuuna

34 Tiga Puluh Empat                = أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ =  arba’atun wa tsalaatsuuna

35 Tiga Puluh Lima                  = خَمْسَةٌ وَثَلَاثُوْنَ =  khamsatun wa tsalaatsuuna

36 Tiga Puluh Enam                 = سِتَّةٌ وَثَلَاثُوْنَ =  sittatun wa tsalaatsuuna

37 Tiga Puluh Tujuh                 = سَبْعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ =  sab’atun wa tsalaatsuuna

38 Tiga Puluh Delapan             = ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُوْنَ =  tsamaaniyatun wa tsalaatsuuna

39 Tiga Puluh Sembilan           = تِسْعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ =  tis’atun wa tsalaatsuuna

40 Empat Puluh                        = أَرْبَعُوْنَ =  ‘arba’uuna

41 Empat Puluh Satu                 = وَاحِدٌ وَأَرْبَعُوْنَ =  waahidun wa ‘arba’uuna

42 Empat Puluh Dua                 = اِثْنَانِ وَأَرْبَعُوْنَ =  itsnaani wa ‘arba’uuna

43 Empat Puluh Tiga                = ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ =  tsalaatsatun wa ‘arba’uuna

44 Empat Puluh Empat             = أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ =  arba’atun wa ‘arba’uuna

45 Empat Puluh Lima               = خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ =  khamsatun wa ‘arba’uuna

46 Empat Puluh Enam               = سِتَّةٌ وَأَرْبَعُوْنَ =  sittatun wa ‘arba’uuna

47 Empat Puluh Tujuh              = سَبْعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ =  sab’atun wa ‘arba’uuna

48 Empat Puluh Delapan          = ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ =  tsamaaniyatun wa ‘arba’uuna

49 Empat Puluh Sembilan         = تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ =  tis’atun wa ‘arba’uuna

50 Lima Puluh                          = خَمْسُوْنَ =  khamsuuna

51 Lima Puluh Satu                   = وَاحِدٌ وَخَمْسُوْنَ =  waahidun wa khamsuuna

52 Lima Puluh Dua                   = اِثْنَانِ وَخَمْسُوْنَ =  itsnaani  wa khamsuuna

53 Lima Puluh Tiga                  = ثَلَاثَةٌ وَخَمْسُوْنَ =  tsalaatsatun  wa khamsuuna

54 Lima Puluh Empat               = أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُوْنَ =  arba’atun  wa khamsuuna

55 Lima Puluh Lima                 = خَمْسَةٌ وَخَمْسُوْنَ =  khamsatun  wa khamsuuna

56 Lima Puluh Enam                 = سِتَّةٌ وَخَمْسُوْنَ =  sittatun  wa khamsuuna

57 Lima Puluh Tujuh                = سَبْعَةٌ وَخَمْسُوْنَ =  sab’atun  wa khamsuuna

58 Lima Puluh Delapan            = ثَمَانِيَةٌ وَخَمْسُوْنَ =  tsamaaniyatun  wa khamsuuna

59 Lima Puluh Sembilan           = تِسْعَةٌ وَخَمْسُوْنَ =  tis’atun  wa khamsuuna

60 Enam Puluh                          = سِتُّوْنَ =  sittuuna

61 Enam Puluh Satu                  = وَاحِدٌ وَسِتُّوْنَ =  waahidun wa sittuuna

62 Enam Puluh Dua                  = اِثْنَانِ وَسِتُّوْنَ =  itsnaani  wa sittuuna

63 Enam Puluh Tiga                 = ثَلَاثَةٌ وَسِتُّوْنَ =  tsalaatsatun  wa sittuuna

64 Enam Puluh Empat               = أَرْبَعَةٌ وَسِتُّوْنَ =  arba’atun  wa sittuuna

65 Enam Puluh Lima                 = خَمْسَةٌ وَسِتُّوْنَ =  khamsatun  wa sittuuna

66 Enam Puluh Enam                = سِتَّةٌ وَسِتُّوْنَ =  sittatun  wa sittuuna

67 Enam Puluh Tujuh                = سَبْعَةٌ وَسِتُّوْنَ =  sab’atun  wa sittuuna

68 Enam Puluh Delapan           = ثَمَانِيَةٌ وَسِتُّوْنَ =  tsamaaniyatun  wa sittuuna

69 Enam Puluh Sembilan          = تِسْعَةٌ وَسِتُّوْنَ =  tis’atun  wa sittuuna

70 Tujuh Puluh                         = سَبْعُوْنَ =  sab’uuna

71 Tujuh Puluh Satu                  = وَاحِدٌ وَسَبْعُوْنَ =  waahidun wa sab’uuna

72 Tujuh Puluh Dua                  = اِثْنَانِ وَسَبْعُوْنَ =  itsnaani  wa sab’uuna

73 Tujuh Puluh Tiga                 = ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُوْنَ =  tsalaatsatun  wa sab’uuna

74 Tujuh Puluh Empat              = أَرْبَعَةٌ وَسَبْعُوْنَ =  arba’atun  wa sab’uuna

75 Tujuh Puluh Lima                = خَمْسَةٌ وَسَبْعُوْنَ =  khamsatun  wa sab’uuna

76 Tujuh Puluh Enam                = سِتَّةٌ وَسَبْعُوْنَ =  sittatun  wa sab’uuna

77 Tujuh Puluh Tujuh               = سَبْعَةٌ وَسَبْعُوْنَ =  sab’atun  wa sab’uuna

78 Tujuh Puluh Delapan           = ثَمَانِيَةٌ وَسَبْعُوْنَ =  tsamaaniyatun  wa sab’uuna

79 Tujuh Puluh Sembilan          = تِسْعَةٌ وَسَبْعُوْنَ =  tis’atun  wa sab’uuna

80 Delapan Puluh                     = ثَمَانُوْنَ =  tsamaanuuna

81 Delapan Puluh Satu             = وَاحِدٌ وَثَمَانُوْنَ =  waahidun wa tsamaanuuna

82 Delapan Puluh Dua              = اِثْنَانِ وَثَمَانُوْنَ =  itsnaani  wa tsamaanuuna

83 Delapan Puluh Tiga             = ثَلَاثَةٌ وَثَمَانُوْنَ =  tsalaatsatun  wa tsamaanuuna

84 Delapan Puluh Empat          = أَرْبَعَةٌ وَثَمَانُوْنَ =  arba’atun  wa tsamaanuuna

85 Delapan Puluh Lima            = خَمْسَةٌ وَثَمَانُوْنَ =  khamsatun  wa tsamaanuuna

86 Delapan Puluh Enam           = سِتَّةٌ وَثَمَانُوْنَ =  sittatun  wa tsamaanuuna

87 Delapan Puluh Tujuh           = سَبْعَةٌ وَثَمَانُوْنَ =  sab’atun  wa tsamaanuuna

88 Delapan Puluh Delapan       = ثَمَانِيَةٌ وَثَمَانُوْنَ =  tsamaaniyatun  wa tsamaanuuna

89 Delapan Puluh Sembilan     = تِسْعَةٌ وَثَمَانُوْنَ =  tis’atun  wa tsamaanuuna

90 Sembilan Puluh                    = تِسْعُوْنَ =  tis’uuna

91 Sembilan Puluh Satu            = وَاحِدٌ وَتِسْعُوْنَ =  waahidun wa tis’uuna

92 Sembilan Puluh Dua            = اِثْنَانِ وَتِسْعُوْنَ =  itsnaani  wa tis’uuna

93 Sembilan Puluh Tiga           = ثَلَاثَةٌ وَتِسْعُوْنَ =  tsalaatsatun  wa tis’uuna

94 Sembilan Puluh Empat         = أَرْبَعَةٌ وَتِسْعُوْنَ =  arba’atun  wa tis’uuna

95 Sembilan Puluh Lima           = خَمْسَةٌ وَتِسْعُوْنَ =  khamsatun  wa tis’uuna

96 Sembilan Puluh Enam          = سِتَّةٌ وَتِسْعُوْنَ =  sittatun  wa tis’uuna

97 Sembilan Puluh Tujuh          = سَبْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ =  sab’atun  wa tis’uuna

98 Sembilan Puluh Delapan     = ثَمَانِيَةٌ وَتِسْعُوْنَ =  tsamaaniyatun  wa tis’uuna

99 Sembilan Puluh Sembilan    = تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ =  tis’atun  wa tis’uuna

100 Seratus                                 = مِائَةٌ =  mi-ah

Dengan belajar mengenal angka 1 – 100 Arab, diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan dalam berbahasa.

Posting Komentar

Posting Komentar

close
-->